69./7.

ZĪMES

69./6.

PLAISA

69./5.

SLAVINI

69./3.

VARONĪBA

69./2.

PROGRESS