69./1.

PRĀTA KULTS

Prāta kults

Norises vieta: Vērmanes dārzs

Cilvēks ir augstākā dzīvā būtne uz zemes. Un tā prāts ir šīs virsotnes augstākais punkts. Prāts ir tas, kas cilvēku paceļ pāri citām dzīvajām būtnēm. Prāts ir tas, kas veicina domāšanu, vērtību sistēmas izveidi un morāles normu ievērošanu. Prāts ir visu lietu valdnieks. Prāts ir vieta, kur mīt zināšanas. Taču tas nav materiāli sataustāms, tas nav apskatāms. Cilvēks tikai jūt un zina, ka tas ir. Taču bieži vien tas savā augstprātībā vai kādu emociju vadīts piemirst, ka viņam pieder prāts – atslēga uz visu pasauli, uz visu vēlmju piepildījumu, un nodara tam pāri.

Mēs aicinām ar savu darbu atcerēties, ka katram piemīt šis instruments, kuru pareizi izmantojot, varam iemantot savu sapņu piepildījumu un sasniegt visas virsotnes. Atcerēties parūpēties par savu prātu, pabarot to ar zināšanām un palutināt ar kultūras pasākumiem.

Katram tiek dota iespēja slavināt savu prātu, tā slavinot visu cilvēci kopumā. Domājams ikvienam ir iemesls par ko lepoties gan ar sevi, gan savu prātu.

Tieši tagad, tieši šeit tev ir iespēja to parādīt!

[photosmash id=55]

Idejas autores: Alvīne Kalniņa un Līva Piterāne

Realizētājas: Alvīne Kalniņa un Līva Piterāne

Finansētāji: Rīgas dome, Siguldas novada Dome