44.

DABA – CILVĒKS – PILSĒTA

Gaismas instalācija, objekta izgaismošana

Rīgas Teikas vidusskola, Aizkraukles iela 14

Daba, Cilvēks, Pilsēta ir trīs nesaraujami saistīti un viens otru ietekmējoši elementi. Pierakstīsim un izgaismosim savas pārdomas un izjūtas par tiem!

Projekta idejas autors: Pēteris Kaļva

Projekta realizētājs: Rīgas Teikas vidusskola

Projekta finansētājs: Rīgas Teikas vidusskola

Projekta sadarbības partneri: A/s „Latvijas valsts meži”