69./7.

ZĪMES

Norises vieta: Vērmanes dārzs

Zīmes ir kā simboli, kas dod zināšanas par pamatprincipiem, uz kuriem balstīta šī pasaule. Piramīda kā simbols un forma ir cilvēces simbols. Tās pamatne simbolizē zemi, 4 malas – četras debess puses, bet vertikāle – zemes un debesu dialogu. Cilvēki ir pakārtoti dabas likumiem, tādēļ ir jāizrāda cieņa un bijība Latvijas dabai, zemei un arī zīmēm, kas mūsu tautai ir tik skaistas un nozīmīgas.

[photosmash id=61]

Idejas autores un realizētājas: Baiba Andersone, Aiva Paste

Finansētāji: Rīgas dome, Siguldas novada Dome

Sadarbības partneris: Nodibinājums Rīga 2014