Vides reklāma “Kāpēc nav jābaidas no tumsas?”.

25.11.2021. - 28.11.2021.

Adrese: Simtgades aleja, Kronvalda parks

Gaismas instalācija

Šī gaismas instalācija ir definēta kā vides reklāma produktam “Kāpēc nav jābaidās no tumsas?”.

Tās radīšanai iedvesma gūta, izmantojot vienu no  mārketinga elementiem – lietotāju atsauksmes. Šoreiz tās lasāmas lietošanas reālajā vidē – tumsā.

Autori aptaujājuši vairāk nekā 120 cilvēkus par to, kāpēc viņi nebaidās no tumsas. No atsauksmēm  izvēlētas 23 radošākās, patiesākās, unikālākās atbildes, atainojot dažāda vecuma cilvēku viedokli/atsauksmi, veidojot laika nogriezni. Aptaujāto respondentu vecums ir no 4 līdz 90 gadiem.

Šobrīd uzmanība pievērsta patērētājkultūrai visā pasaulē un tās negatīvajām tendencēm, taču autori uzskata, ka racionāli ir pievērsties nevis jauna produkta radīšanai, bet gan reklamēt produktu, kas mums ikvienam jau pieder, tādu produktu, kas var tikt atrasts mūsu apziņā, – mūsu spēju pārvarēt bailes.

 

Projekta idejas autori: Kristaps Ancāns, Aija Smirnova
Projekta realizētājs: Aija Smirnova
Projekta sadarbības partneri: 23 cilvēki, kuri lieto produktu “Kāpēc nav jābaidās no tumsas” un izsaka par to savu viedokli
Projekta līdzfinansējums no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projektu konkursa līdzekļiem