PĒTERA SAPNIS

Sv. Pētera baznīca, Pēterbaznīcas laukums

Audio-vizuāls uzvedums “Pētera sapnis”.
Cilvēka alkas pēc brīvības, plašuma, garīgā piepildījuma. Dievnams – kā gara brīvības, garīgās vitalitātes, izaugsmes, prieka simbols .
“Pētera sapnis” sāksies Pēterbaznīcas laukumā. Būs iespēja apskatīt Sv. Pētera baznīcas oriģinālo vēsturisko vitrāžu satura atainojumu. Tās savulaik izgatavoja meistara Todes vitrāžu darbnīcā Rīgā, oriģināli ir saglabājušās no XIX gs. beigām līdz pat mūsdienām, tomēr plašākai auditorijai nav apskatāmi. Fasādes centrālajā daļā varēsiet vērot izcilu arhitektūras pieminekļu vitrāžu citātus projekcijās – sapnis par Sv. Pētera baznīcas interjera atjaunotni.
Baznīcā norisināsies galvenais notikums. Ar tehnoloģiju palīdzību stāstīsim stāstu par garīguma meklējumiem. Iespējams, tā pastāstot “Pētera sapni” par cilvēka garīgās izugsmes ceļu. Moderno tehnoloģiju iespējām kontrastējot ar vēsturisko interjeru, centīsimies panākt aizkustinošu vizuālo efektu, kas ļaus katram apmeklētājam izdzīvot kaut nelielu vizuāli – muzikāli – emocionāli – garīgu pārdzīvojumu. Komponista Jāņa Kaņepa svīta, kas sacerēta par godu sižetiskam gaismu un video priekšnesumam “Pētera sapnis” savu pirmatskaņojumu piedzīvos 15. novembra vakarā.
Uzvedums cikliski atsākas ir pēc 22 minūtēm.

Projekta idejas autori: RPKIA Sv. Pētera baznīcas pārvalde, Jānis Dubavs. Mārtiņš Feldmanis
Projekta realizētājs: SIA BP69
Projekta finansētājs: Rīgas dome, RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

RDIZSD

peterbazn