23

Fotonu zvaigznājs


Adrese: Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA ātrijs

 

Gaismas instalācija.

FOTONU ZVAIGZNĀJS ir eksperimentāla instalācija, kas veido dinamisku audiovizuālu ainavu, kurā skatītājs tiek aicināts piedzīvot telpisku datu vizualizāciju un sonifikāciju. Tā ir gaisma, kas ir “pakarināta gaisā”. Tā ir gaisma, kuru var redzēt kā 3D objektu, to neprojicējot un neizmantojot nekādus citus papilmateriālus. Projektu papildina ceturtā dimensija – skaņu celiņš.

Šī darba veidošanā tiek pielietota pavisam jauna tehnoloģija telpisku datu vizualizācijai, kas pirmoreiz pielietota mākslas darba radīšanā. Lāzera iempulsi infarasakanās gaismas spektrā tiek precīzi fokusēti telpas punktā, kurā gaisa molekulas tiek jonizētas un atbrīvo fotonu enerģiju, kas vizuāli novērojama kā plazmas izlādes fenomens. Tie ir lāzerzibšņi, kas veido trīsdimensionālu zīmējumu, kā arī specifisku skaņas ainavu. Darbs ir redzams telpā kā “gaisā pakarināts mainīgs gaismu zibšņu mākslas darbs”, to var vērot minūti vai pusstundu.

 

Projekta idejas autors: Voldemārs Johansons
Projekta realizētājs: Nodibinājums Vizionārās kultūras fonds
Projekta sadarbības partneris: Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA