24

ANNAS STĀSTS

Videoprojekcija
Skārņu ielā 10, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja fasāde

Šis ir kādas Latvietes stāsts, kas ir balstīts uz patiesiem notikumiem.
Anna ir piedzīvojusi trīs laika posmus: pirmo brīvās Latvijas laiku, padomju laiku un mūsdienu brīvās Latvijas laiku.
Anna ir 98 gadus veca un ir apņēmības pilna sagaidīt savu simtgadi. Viņas stāstos iezīmējas Latviešu spītīgums, izdzīvotāju gēns, milzīgais spēks un mīlestība pret saviem tuvākajiem un Latvijas valsti. “Milzīgā mīlestība ir arī bijusi tā, kas ir ļāvusi tik ilgi nodzīvot,” smejot atbild Anna. Tas vieglums kā viņa runā par sāpīgām tēmām ir kļuvis par iedvesmas avotu ekspozīcijai “Annas stāsts”, veidojot animāciju ielas mākslas grafiti stilā, rotaļīgi un ar humoru runāt gan par sāpīgām tēmām, gan pozitīvām. Projektā kombinēti mūsdienu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi un tehnoloģijas – video projekcijas un animācijas ar novatorisku grafisko dizainu. Šī ir modernā glezniecība videoformātā.

Projekta idejas autori: Agnese Melbārde
Projekta realizētājs: SIA UNO MOSSA