5

ES FONDI – AUGAM KOPĀ!

Finanšu ministrijas ēkas fasāde / Smilšu iela 1Tāpat, kā karnevālā mainās cilvēku tēli un ārējais veidols, arī Latvija piedzīvo krāšņas pārmaiņas un pilnveidojas, pateicoties ES fondu atbalstam.

Eiropas Kohēzijas politika ir nauda, kas attīsta Latviju. Noslēdzoties 2007-2013. gada ES fondu plānošanas periodam un sākoties nākamajam- 2014-2020. gada plānošanas periodam gaismas instalācija  atklās kā kohēzijas politikas ietvaros piešķirtie ES fondu līdzekļi palīdzējuši īstenot dažādus projektus, kas sniedz labumu visai Latvijas sabiedrībai. Turklāt visi interesenti, iesaistoties gaismas instalācijā, paši varēs radīt pozitīvas pārmaiņas. Kā? Atnāc un piedalies!

Projekta  iedvesmotāji un realizētāji: Finanšu ministrija un reklāmas aģentūra “Guilty”