27

„JĀ, TE!”

Jaunā Teika
Ropažu iela 10/1

„JĀ, TE!” ir audiovizuāls mediju mākslas darbs, kas tiešā un pārnestā veidā stāsta par Jaunās Teikas galvenajām vērtībām – māju sajūtu, dinamisku dzīves ritmu un inovācijām ik katrā ikdienas solī, ļaujot vaļu fantāzijai par to, kas TE patiesībā ir iespējams. Mākslas darba ideja ir balstīta geštalta psiholoģijas principos, kas nosaka, ka mūsu prāts ir spējīgs no dažādām it kā nesaistītām vienībām uzbūvēt noteiktu uztveres formu jeb geštaltu, kuram piemīt konkrēta un sava, neatkarīga realitāte – tas eksistē pats par sevi, tādējādi skatītājam nojaucot robežas starp te, tur, tas, mēs, īstais, iedomātais, iespējamais. Darbā izmantoti augstas izšķirtspējas projektori, kas kopā ar muzikālo pavadījumu izgaismo ēkas fasādi un pret to pavērstu ekrānu, lai radītu „citas realitātes” klātesamības pieredzi.

Objekta autori un realizētāji: Jaunā Teika, PORTA Group

Balso par šo objektu portālā delfi.lv un sūtot īsziņu “staro27” uz tālruni 1188 (paaugstinātas maksas pakalpojums)

27