24

MALDUGUNIS

Vērmanes dārzs

 

Instalācijas “Maldugunis” pamatā ir vārdu spēle. Jēdziens “malduguns” lietots kā pretstats “vadugunij”. Pretstatā bākām, kuru funkcija ir rādīt ceļu, maldugunis ceļu nerāda, tās parādās un pazūd tumsā, radot dezorientējošu un mītiski skaistu gaismas ainavu, un pievilinot garāmgājējus. Bākas savu vadīšanas funkciju pilda tikai tad, ja atrodas atbilstošā vidē. Ierobežotā telpā ievietojot daudzus elementus ar vienādu funkciju, darbojas pavisam citi uztveres principi. Apmeklētāju uzmanība tiek pievērsta te vienam, te citam objektam, un mīta piedzīvošana kļūst par skatītāja galveno uzdevumu.

Malduguns parādību pēc tās būtības varētu dēvēt arī par saucējgaismu, tāpēc instalāciju papildina arī skaņas, kas veidotas, atsaucoties uz malduguns jēdzienisko nozīmi. Dzirdes laukā tās darbojas kā maldinoši signāli. Skaņas ir nepārtrauktā kustībā. Katrai bākai atbilstošās atšķirīgās skaņas līdz apmeklētājam atnāk visdažādākajās kombinācijās, tāpēc katra apmeklētāja subjektīvais piedzīvojums kļūst unikāls.

 

Projekta idejas autori: Paula Vītola, Maija Demitere, Krista Dintere

Projekta realizētājs: Elektroniskās mākslas un mediju centrs “E-LaB”

Projekta sadarbības partneri: Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija “MPLab”

Projekta finansētājs: Rīgas dome

rd