11

GARAUŠI

Doma laukums

 

Objekts bērniem un pieaugušajiem, kuri joprojām tic brīnumiem.

Gaismas festivālos dažādās pasaules vietās pēdējā laikā parādās milzu truši, kas katrā jaunā vietā jūtas kā mājās. Tagad milzu truši ieņēmuši Doma laukumu.

Trušiem ir pretrunīga slava. Tie mums atgādina bērnības pasaku tēlus – pūkaina nevainība, kas draiskojas pa pļavām brīnumainā lauku idillē. Vienlaikus milžu truši aicina mākslas darbā atklāt nopietnas idejas par vides un ekoloģijas problēmām. Gigantiskie truši kalpo kā atsauce uz metaforu par ziloni istabā – milzīgu vides problēmu, kas atrodas mums acu priekšā, taču var tikt viegli ignorēta. Problēma, kura slēpjas aiz pievilcīgas ārējās formas un veidola.

Tas ir rotaļīgs mākslas darbs, kas izsauc apbrīnu un rosina fantāziju. Instalācijas galvenā ideja ir milzu trušu neiederība apkārtējā vidē. Mākslas darbs ir veidots, lai radītu apdraudētības sajūtu – milzu truši ir tikko atcilpojuši un ieņēmuši konkrēto vidi. Cilvēki gan šeit saskata brīnumu un asociē milzu trušu parādīšanos ar tādiem bērnības notikumiem kā, piemēram, Ziemassvētku vecīša ierašanās svētvakarā. Māksla darba ideja ietver sevī daudzas mūsu ikdienas ēnas puses – līdzīgi kā lielā daļā bērnības notikumu. Tumsas elements ir nepieciešams, lai austu gaisma un truši baltajā gaismā spīd koši jo koši.

Milzu trušu dzimtene ir Austrālija. Instalācijas autore – māksliniece Amanda Parera (Amanda Parer) atklāj, ka Austrālijā trušu populācija ir ļoti liela un tie rada ekoloģisku postu. Mēģinājumi tos izskaust cietuši neveiksmi. Kopš 1788. gada, kad trušus Austrālijā ieveda baltie kolonizatori, tie ir paguvuši izjaukt līdzsvaru starp vietējām dzīvnieku sugām. Autores mērķis ir ar šo publisko instalāciju ne tikai izklaidēt, bet arī izglītot, norādot uz dabas skaistumu, bet vienlaicīgi arī trauslumu, kā arī likt aizdomāties par risinājumiem akūtām vides un ekoloģijas problēmām.

 

Projekta idejas autore: Amanda Parera (Amanda Parer, Austrālija)

Projekta realizētājs: biedrība „Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs”

Projekta finansētājs: Rīgas dome

rd