P

ZIEMEĻU SĀLS GRAUDS

Rīgas Svētā Pētera baznīcas fasāde. Skārņu ielā 19

“Ziemeļu sāls grauds” videoprojekcijā poētiskā veidā ir izmantota metafora par sāls graudu. Šī instalācija meklē iedvesmu visās dzīvības formās – attēlā (vizuālā māksla), skaņā (mūzika), kustībā (deja), vārdos (dzeja), apvienojot tās visas vienā veselumā uz Rīgas Svētā Pētera baznīcas fasādes. Papildus īpaši izstrādātiem statiskiem vizuālajiem elementiem “Ziemeļu sāls grauds” projekcijās izmanto arī laikmetīgās dejas elementus, ko izpilda Simone Grote ( Simone Grøtte), un pazīstamā norvēģu dzejnieka Olafa H.Hāga (Olav H.Hague) dzeju. Vienlaikus šī instalācija godina arī ziemeļniecisko garu, izmantojot fragmentus no norvēģu laikmetīgās mūzikas komponistu Arves Henriksena (Arve Henriksen) un Jana Banga (Jan Bang) darbiem.

Projekta realizētājs: Anastasija Isaksena (Norvēģija)

Projekta finansētājs: Rīgas dome, nodibinājums Rīga 2014, EEZ/Norvēģijas finanšu instruments Latvijā, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība