13

Mūžīgā deja


Adrese: Latvijas Leļļu teātra priekšlaukums

 

Gaismas instalācija ar hologrammu.

Objekta četras dimensijas ir trīs fiziski tveramās dimensijas telpā un ceturtā – sajūtu, pārdzīvojumu, emociju dimensija

Gaismas instalācijas “Mūžīgā deja” mākslinieces Vitas Radziņas iecere ir parādīt festivāla apmeklētājiem darbu, kas ietver sevī jau esoša darba – Latvijas simtgadei veltītās Latvijas leļļu teātra izrādes “Zelta zirgs” 4D vīziju.

Festivāla laikā virs Leļļu teātra pagalma iedegsies neskaitāmas zvaignes un pulcēsies putni. Tie atradīsies virs skatītāju galvām un virs “stikla kalna” piramīdas, kuras iekšienē rotēs mākslinieces veidotā, gaisīgā hologramma – Antiņa deja ar Saulcerīti. Trīsdimensiju, fiziskajā pasaulē tveramais “stikla kalns”, kam vienlaikus ir gan trīsstūra, gan kvadrāta forma, simbolizēs stabilitāti un harmoniju, kā arī tieksmi uz augšu, uz garīgo dimensiju (“mainies ir Tu uz augšu”). Antiņa un Saulcerītes gaistošā deja hologrammā manifestēs teātra netveramo, maģisko dabu, apveltot objektu ar ceturto – sajūtu dimensiju, kuras iespaids uz skatītāja uztveri būs spēcīgākais un noturīgākais pārdzīvojums. Šis darbs būs parafrāze par iestudējumu “Zelta zirgs” un veids, kā ar Leļļu teātra vīziju iedvesmot skatītājus.

 

Projekta idejas autors: Vita Radziņa
Projekta realizētājs: Latvijas Leļļu teātris
Projekta sadarbības partneri: SIA “PXB”