MAĢISKAIS LUKSOFORS

Briāna iela, pretī restorānam „Piens”
“Maģiskais luksofors” ir divu autoru atšķirīgas interpretācija par kustību un satiksmē iesaistītajām personām, kuru vienojošais elements ir visiem pazīstamais luksofors.
Tās ir grafiskas video kolāžas, kas brīvi spēlējas un izjauc ierasto luksofora gaismas kārtību, signāla laika ilgumu, līdz ar to mainot personu un ielas ritmu. Tāpat ironizē par satiktajām būtnēm un asociācijām, kādas tās rada.

Projekta idejas autori un realizētāji: Mārtiņš Blanks, Ieva Grase
Projekta finansētājs: Rīgas dome