LATVIJAS NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS

Kr. Valdemāra ielā 10

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka celta laikā no 1903. gada līdz 1905. gadam Rīgas pilsētas mākslas muzeja un Rīgas Mākslas veicināšanas biedrības vajadzībām. Tās projekta autors un pirmais muzeja direktors bija vācbaltiešu arhitekts un mākslas vēsturnieks Vilhelms Neimanis (1849–1919). Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis bez kapitālā remonta bija kalpojis jau 110 gadus. Rekonstrukcijas un restaurācijas laikā pilnībā atjaunots muzeja vēsturiskais apjoms, kā arī ievērojami paplašinātas telpas – izveidota apakšzemes piebūve un iegūtas jaunas izstāžu platības muzeja bēniņos. Tik vērienīga restaurācija, rekonstrukcija un modernizācija notikusi pirmo reizi ēkas vēsturē.