IZGAISMOTĀS ATMIŅAS

Aizkraukles iela 14
Pilsēta ir dzīvu, savstarpēji mijiedarbojošos organismu sistēma. Arī skola ir viens no šiem organismiem, kas cauri dažādiem laikmetiem mainās un aug līdz ar pilsētu un it kā ir visiem pieejama un redzama, tomēr sevī krāj noslēpumus un neizstāstītas atmiņas. Katrs, kas ienāk šajā organismā, kļūst par tā šūnu un var kļūt arī par šo neizstāstīto stāstu teicēju. Šogad atmiņu putni atklās pasaulei skolas darbinieku un absolventu skolas stāstus.

Projekta idejas autori: Pēteris Kaļva, Diāna Ganiņa
Projekta realizētājs: SIA IJ Studija, Rīgas Teikas vidusskola
Projekta finansētājs: SIA IJ Studija, VAS „Latvijas valsts meži”, Rīgas Teikas vidusskola
Projekta sadarbības partneri: SIA IJ Studija, VAS „Latvijas valsts meži”

lavijas_valsts_mezi

ij