28

#UniversUs

Videoprojekcijas un laikmetīgās dejas performance
Rīgas Centrāltirgus, Nēģu laukums, Gaļas paviljona fasāde

Performances laiki 16., 17. un 19. novembrī: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.45
Performances laiki 18. novembrī: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 22.45

 

Starpdisciplinārs uzvedums apskata cilvēces izcelsmi un likteni, mijiedarbību starp indivīdu un sociālo apziņu, kā arī ekspresiju kā neverbālas komunikācijas formu. Latviešu laikmetīgās dejas dejotāji, kurus vada soliste Lotta Svalberga, mijiedarbojas ar uzveduma vizuālo scenogrāfiju un skaņas materiālu. Šī savienošanās kļūst redzama, kad vadošā dejotāja darbojas gan uz fasādes, gan skatuves, pārvēršot fasādi brīnumainā dzīvības enerģijas un krāsu ainavā.

Autors un realizētājs: Forum InterArt, TYE (Vācija)