Apgaismotāji

16.12.2021. - 19.12.2021.

Adrese: Arkādijas parks

Projekcija, bioluminiscento organismu ekspozīcija

Gaismas objekts “Apgaismotāji” veltīts aktuālai un globāli nozīmīgai tēmai – ekoloģijai un dabisku enerģijas ieguves veidu aktualitātei. Idejas pamatā ir absolūti dabiskas gaismas radīšana.

Iedvesmojoties no biomīmikrijas nozares, kuras mērķis ir pētīt dabas procesus un imitēt tos, lai radītu ilgtspējīgus risinājumus cilvēces izaicinājumiem, gaismas objektu veido bioluminiscence.

Objekta galvenie “dalībnieki” ir subtropu un tropu ūdeņos dzīvojoši organismi, kas bioķīmisku reakciju rezultātā spēj paši dabiski radīt gaismu.

Gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā šie organismi būs aplūkojami klātienē, ļaujot ikkatram piedzīvot dabiskas gaismas rašanās brīnumu. Klaviermūzikas un jūras šalku pavadījumā būs vērojamas lielformāta projekcijas, kur daudzkārtīgā palielinājumā un dabiskā vidē varēs saskatīt bioluminiscentos organismus.

Bioluminiscento organismu gaisma ir vairāku mēnešu darba rezultāts, laboratorijas apstākļos kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta speciālistiem pavairojot, “pieradinot” un rūpējoties par silto jūru un okeānu iemītniekiem, lai tie būtu gatavi mirdzēt gaismas festivāla laikā.

 

Projekta idejas autors: Efe Dujans (Efe Duyan, Turcija)
Projekta realizētājs: Biedrība “I DID IT”
Projekta sadarbības partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Projekta līdzfinansējums no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projektu konkursa līdzekļiem