2

VĀRDS- SOLIS UZ SAPRAŠANOS. MIERS.

Latvijas Saeimas ēkas fasāde / Jēkaba ielā 11Vārds ir solis uz saprašanos – iespēja rast kopīgu valodu. Neskatoties uz kultūras un valodu daudzveidību Eiropā, mūs eiropiešus vieno kopīgas vērtības – mēs saprotamies cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas valodā.

Gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusē,  mērosim ceļu no domas dzimšanai līdz tās tapšanai par vārdos izteiktu, īstenotu un kopā kopjamu ideju. Šajā gadījumā tā ir Eiropas Savienības ideja. Ideja par mieru.  Vārds „miers”  visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās simbolizē ideju par līdzāspastāvēšanu mierā.

Projekta autori/iedvesmotāji: Herta Taube un kolēģi
Projekta realizētājs: Latvijas Saeima