18. novembrī tiks izgaismota Rīgas Doma vitrāža “Ar degsmi par brīvu Latviju”

Pievienojoties akcijai “Staro mājās”, kas šogad notiks pārceltā gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā, Rīgas Doms 18. novembrī izgaismos sabiedriskās kustības “Mans Doms” veidoto vitrāžu “Ar degsmi par brīvu Latviju” – unikālu stikla skulptūru, kas svin Latvijas neatkarības garu un atgādina, cik daudz varam paveikt, ja esam vienoti.

Vitrāža “Ar degsmi par brīvu Latviju” ir veltījums 1991. gada barikādēm. Vitrāžas autori ir arhitekts Krišs Zilgalvis un mākslinieks Dzintars Zilgalvis. Viņu koncepcija gandrīz pirms desmit gadiem uzvarēja sabiedriskās kustības “Mans Doms” rīkotajā konkursā par labāko ideju jaunai vitrāžai Rīgas Doma katedrāles Marijas kapelas logam. Pēc skices tika izstrādāts projekts, vākti ziedojumi vitrāžas veidošanai un uzstādīšanai, uzsākts ilgs un sarežģīts darbs, lai īstenotu ieceri, kāda vēl nekad ne Latvijā, nedz citur pasaulē nav bijusi realizēta. Līdzekļus barikāžu piemiņas zīmei ziedoja gan Latvijas tauta, gan uzņēmumi. Vitrāža tika svinīgi atklāta 2018. gadā.

Vitrāžu veido četri 4,6 metrus augsti viena lējuma stikli, kas reaģē uz gaismas un apkārtējās vides impulsiem. Četri lielie logi simbolizē Latvijas vēsturiskos novadus, savukārt četri mazie logi atgādina par pirmo un atgūto neatkarību, kā arī Lieldienām un Ziemassvētkiem. Pāri visam ir lode, kas simbolizē pilnību un uz kuru tiecas visa pārējā vitrāžas kompozīcija. To papildina 32 slīpēti stikla daudzskaldņi.

Kustība “Mans Doms” ir biedrības “Ascendum” un Rīgas Doma sadarbības projekts katedrāles sabiedriskās nozīmības atjaunošanai. No 2012. līdz 2018. gadam “Mans Doms” organizēja mākslas izstādes, koncertus, lekcijas un ziedojumu vākšanas pasākumus vitrāžas veidošanai. Kā norāda biedrības “Ascendum” vadītāja Antonija Skopa, aiz katra notikuma un katra vēstures pavērsiena stāv reāli cilvēki. “Ikdienā mēs bieži aizmirstam, ka Latvijas neatkarība ir neskaitāmu cilvēku darba rezultāts un ka tā nav nemaz tik pašsaprotama. Tāpēc ir svarīgi izgaismot mūsu līdzcilvēku ieguldījumu neatkarības iegūšanā un uzturēšanā ne tikai burtiski, bet arī sarunās un domās. Lai arī mēs nevaram šogad jautri baudīt gaismas festivālu, mūsu varā ir raidīt gaismu savās mājās un sirdīs,” saka Antonija Skopa.

Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš uzsver, ka mūsu brīvībai un kopībai ir arī sakrālā dimensija: “Vitrāža ir atgādinājums par unikālu notikumu – 1991. gada barikādēm. Lai paveiktu to, ko paveica barikādes, nepietiek ar cilvēku pūlēm vien. Šajā laikā visa tauta lūdza Dievu, un brīvību mēs piedzīvojām kā kopības spēka un Dieva svētības rezultātu. Mūsu tautai ir šāda pieredze ar Dievu. Tas laiks bija tik liels, ka visu, ko tas dod mēs vienā mirklī nespējam paņemt. Šī unikālā vitrāža ir piemiņas zīme, kas ļauj atgriezties pie šī laika lai katru reizi no tā smeltu sev vēl!”

Vairāk par vitrāžu un tās tapšanu iespējams uzzināt dokumentālajā filmā “Ar degsmi par brīvu Latviju”.

Papildu informācija:
Biedrības “Ascendum” vadītāja Antonija Skopa
Epasts: antonija.skopa@ascendum.lv

Sabiedriskā kustība “Mans Doms” ir Rīgas Doma un biedrības “Ascendum” ilgtermiņa sadarbības projekts, kas pievēršas Doma katedrāles sabiedriskās nozīmes aktualizēšanā. Tā ietvaros tika organizēta virkne nozīmīgu kultūras pasākumu: koncerti, izstādes un citas aktivitātes visu vecumu auditorijai Rīgas Domā un Doma dārzā.

Biedrība Ascendum” apvieno cilvēkus un idejas, kas veido izglītotu, empātisku un pilsoniski aktīvu sabiedrību.